Uri Goren - On Both Sides of the Crypto

אורי גורן - משני צדי הקריפטו

כששואלים את אורי מה הוא עושה, הוא מציג עצמו כחקלאי. החיבור הזה לאדמה, למשק, הוא בשבילו דרך חיים, לא רק עיסוק. במהלך חייו נקרא לדגל והעמיד עצמו לרשות המדינה, (או זאת שבדרך), לפעילות העפלה, בטחון, תעשיה, לפי צו השעה. אבל הבית בנחלת יהודה , צמוד לפרדס, (שלימים - הפך מטע אבוקדו) - היה ונשאר הבסיס: כאן נולד, לכאן חזר.

והאיש הצנוע הזה משתף אותנו הקוראים בסיפור העשיה שלו - רק מתוך תחושת שליחות, כדי שהדור הצעיר במשפחה ובסביבתה יכיר את ההסטוריה של המדינה הצעירה שלנו.


אורי נפטר בביתו ביולי 2017